OSTATNI SYMPTOM

Jeśli chodzi o ten ostatni symptom, to dobrą ilustracją mogłaby być praca „The New Knowledge in Humań Values” (red. A.H. Maslow, New York 1959) prezentująca gamę stanowisk od skrajnego f izykalizmu, poprzez tzw. humanizm aż do idealizmu obiektywnego. Uwzględnienie stanu faktycznego badań nad wartościami i osią­gniętych rezultatów stawia pod znakiem zapytania możliwość inte­gracji humanistyki wokół kategorii wartości. Jak dotychczas ter­min ten nie pełni funkcji integrującej, nie scala rozmaitych dys­cyplin, a nawet w ramach poszczególnych nauk – jak pokazano na przykładzie socjologii – nie łączy różnych rozważań teoretycznych czy badań empirycznych w spójną całość. „Skoro bowiem – jak pisze  Klnska terminem ‘‘wartości” w naukach społecznych oznacza się te klasy przedmiotów, to twierdzenia w których on występuje od­noszą się do różnych klas przedmiotów.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)