ABSTRAKCYJNE WARTOŚCI

Podobnie można przeanalizować inne abstrakcyjne wartości, np. sprawiedliwość, równość, dobro, piękno, wskazując że są to uogól­nione cechy (elementy) przedmiotów (sytuacji, relacji) ze wzglę­du na obiektywną właściwość zaspokajania różnorodnych potrzeb podmiotu. Na przykładzie takiej wartości jak „sprawiedliwość” można dostrzec dwoisty charakter wartości: uniwersalny (element świadomości społecznej, kultury duchowej społeczeństwa) i konkre­tny, specyficzny. Aspekt uniwersalny związany jest z przekona – niem, iż sprawiedliwe jest przyznanie człowiekowi tego, co mu się słusznie należy. Aspekt.konkretny, specyficzny wiąże się ze zmia­ną interpretacji tej słuszności wraz z przeobrażeniem stosunków społecznych, społecznej praxis.Gdy rozważamy koncepcje wartości w naukach społecznych, to wydaje sięjże więcej argumentów przemawia za interpretacją warto­ści jako cech przedmiotów szczególnego rodzaju, tj. takich które weszły w sferę twórczej, czynnej, podmiotowej roli ludzi.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)