AKCEPTACJA WIZJI ŚWIATA

„Ponieważ zaś te warunki za­leżą od „zamiarów” indywiduum, od celów, które stawia sobie ono przy pojmowaniu dogmatu, wybór celów zaś należy od jego potrzeb, mięć ostatecznie wszelkie „dogmaty” sprowadzają się do człowieka działającego, są ważne w granicach jego działania. W działalnoś­ci zaś wyraża się cały człowiek; stąd nieograniczona różnorodność arawd i wartości w historii…” (Znaniecki 1912a: 28).Pomimo tego, że Znaniecki akceptuje wizję świata jako chaosu (przedmiotów, procesów, zjawisk) oraz tezę socjologicznego rela­tywizmu, to nie wyprowadza jednak z tego irracjonalistycznych wniosków. 3ak wskazuje Szacki jest on tutaj dużo bliższy Rickerta i Maxa Webera niż Bergsona czy Jamesa, tak mu bliskich w in – nych sprawach (1986: 54).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)