ANALIZY AKSJOLOGII

Analizy aksjologii marksistowskiej doprowadziły S. Dziamskie­go do następujących, ogólnych wniosków: 1) wartością można nazwać taką wyróżnioną cechę lub relację (względnie zbiór cech i rela­cji) wchodzącą w skład charakterystyki uniwersum danego przedmio­tu, która stanowi jego formę, bądź inaczej – określa ów przed miot (jest jego „określeniem”); 2) wyróżnioną cechę lub relację (czy zbiór cech i relacji) wchodzącą w skład charakterystyki uniwersum przedmiotu nazwiemy tylko wówczas wartością, gdy ce­cha ta lub relacja jest typu idealnego, a przedmiot, którego do­tyczy, pojęty jest w sensie społecznym (ibid. : 42). Zaproponowa­ny przez S. Dziamskiego sposób ujęcia statusu ontycznego wartoś­ci w rezultacie stwarza możliwości dla dociekań aksjologicznych, w ramach których formułowane twierdzenia mogą posiadać taki sam walor poznawczy, jaki przysługuje wyspecjalizowanym badaniom szczegółowym.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)