ASPEKT TEORII

Wyda­wało się w każdym razie bezsporne, że skoro w ogólności marksizm taką kategorię, jak interes ogólnoludzki zakłada, to zakłada tym samym pojęcie człowieka w ogóle, człowieka klasowo niezróżiicówa- nego, inaczej bowiem powiedzenie, że socjalizm ma spełnić uniwersalne aspiracje człowieczeństwa byłoby pozbawione sensu (Kołako­wski 1976, t.2: 260). Chcąc wyrazić uniwersalistyczną treść mark­sizmu neokantyści rozwijali jeden – zaniedbany w ich przekonaniu aspekt teorii marksistowskiej, opisując socjalizm raczej przy pomocy kategorii moralnych, aniżeli instytucjonalnych. Było to wyrazem wiary w możliwość stopniowanych przekształceń socjalisty­cznych, zachodzących dzięki przemianom moralnym inspirowanym przez klasę robotniczą w ramach społeczeństwa kapitalistycznego.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)