BADACZ SPOŁECZEŃSTWA

Badacz społeczeństwa musi interesować się koncepcjami wyboru różnymi z punktu wiozęnia działającej jednostki, grupy i obserwatora. Z punktu wiczenia obserwatora – naukowca „wybór” staje się procesem selekcji z szeregi! możliwości, z których wiele może być nieoczywistych z punktu widzenia danej jednostki. Wspomniane trzy kąty widzenia mogą się w różnym stopniu nakładać lub rozchodzić (ibid.: 356 – 400). Wewnętrzne sprzeczności teorii C. Kluckhohna znakomicie wy­dobył G. Kloska. Jeśli według podanej definicji i objaśnień war­tość jest zawsze czyjąś wartością (konkretnej jednostki bądź gru­py), to pojawia się pytanie, jak równocześnie może być konstruk- tem logicznym wyabstrahowanym przez badacza.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)