BARDZO DUŻO PYTAŃ

Py­tań tych jest oczywiście dużo więcej, lecz uwzględniając ducha, a nie literę koncepcji Znanieckiego i znając późniejsze jego roz­wiązania, chciałbym wysunąć porządkującą tezę, że autor „Zagadnienia wartości w filozofii” zmierza w kierunku stanowiska umiar­kowanego obiektywizmu. W swojej rozprawie doktorskiej, obronionej na Uniwersytetu. ’ Jagiellońskim w 1909 roku, stwierdza, że termin wartość może oznaczać: a) pewną własność; pewien stosu­nek i c) pewien przedmiot. Podkreśla z naciskiem, że w swoim stu­dium będzie posługiwał się terminem „wartość” wyłącznie w ostat­niej formie, to jest przez wartości oznaczać będzie jedynie pew­ne przedmioty, nigdy zaś – właściwości lub stosunki przedmiotów.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)