BEZPOŚREDNIA RZECZYWISTOŚĆ

Bezpośrednia rzeczywistość jest nieograniczoną różnorodnoś­cią oddzielnych konkretnych wartości danych nam bezpośrednio, na­tomiast rzeczy są naszymi konstrukcjami (Znaniecki 1910: 114). Wyrażając to w innym języku można stwierdzić, że kultura jest nam dana bezpośrednio, natomiast poznanie przyrody odbywa się zawsze za jej pośrednictwem. W sensie gnoseologicznym słuszne więc bę­dzie stwierdzenie Znanieckiego, iż „Zupełnie więc pomyśleć można, że ze świata wartości wyrasta nowy, obiektywny, a raczej stający się obiektywnym – świat przyrody” (ibid.: 109). Używając marksowskiego określenia można tutaj mówić o przyrodzie zhumanizowanej, z jaką mają realnie do czynienia ludzie.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)