BŁĄD FILOZOFICZNY

„Jest to błąd filozoficzny, wskazujący, że przyrodnicze, zarówno jak idealne pojmowanie świata jest tylko jednostronnym, częścio­wym jego opracowaniem, i że oba typy wyjaśnienia muszą się za – trzymać tam, gdzie myśl twórcza, z której one wyszły, sama staje przedmiotem wiedzy” (1910a: 150). Wynika z tego, że, ani nau­ki przyrodnicze, ani formalne nie mogą być podstawą żadnej wiedzy o całości świata. Absolutny rozum znika, gdy uświadomim/ so­bie, że łączność myśli może być tylko życiową, empiryczną, two – rżącą się; natomiast wielość, różnorodność pozostaje zawsze, tyl­ko w jej ramach tworzą się pewne kompleksy, systemy myślowe. Z drugiej strony myśl, tak jak rzeczywistość, nie istnieje w świadomościach, gdyż „sama świadomość kształtuje się z myśli i w my­ślach, jest empirycznie wytworzonym kompleksem funkcji myślowych, mniej lub więcej ścisłym i systematycznym.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)