BŁĄD TEORII

Błąd marksistowskiej teorii socjalizmu polega, według Cohena na niedocenianiu zasad etycznych. Społeczeństwo można rozpatry – wać z dwóch punktów widzenia: (1)’ jako społeczeństwo, w którym istnieje obieg towarów i (2) jako społeczeństwo prawne.W pier­wszym ujęciu społeczeństwo podlega prawu przyrodniczej przyczyno- wości i jest konstruowane w kategoriach ekonomii politycznej. W drugim ujęciu podlega zasadzie celu, którym jest osiągnięcie wol­ności i jest konstruowane w kategoriach etyki. Pierwsze ujęcie stanowić ma podstawę materializmu, z którego wyrasta teoria ma- terialistycznego socjalizmu (oczywiście uproszczonego przez orto­doksów); drugie – dla idealizmu, z którego powstaje teoria socja­lizmu etycznego. Błąd marksistowskiej teorii socjalizmu miał po­legać na niedocenianiu zasad etycznych, sfery wartości.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)