BRAK HISTORYCZNEJ PERSPEKTYWY

Dziamski tego typu argumentację uznać należy za bezpośredni wyraz braku historycznej perspektywy poznawczej i za merytorycz­nie chybioną z uwagi na to, ze zakłada się, iż formułowane tezy poznawcze pozostają poza relatywizacją historyczną (1975: 4-6). Prowadzi to do zanegowania jednolitego modelu poznania naukowego i preferowania odmiennych metod badawczych dla aksjologii oraz dla nauk empirycznych. Przedstawicielem takiej orientacji jest radziecki filozof D. Drobnicki, który twierdzi, iż wartości są elementem świadomości społecznej, lecz nie form wyższych (nauko­wej, filozoficznej), ale świadomości potocznej o niższym stopniu poznania przedmiotów i większym stopniu zabarwienia emocjonalne­go (1972). Autor neguje walory poznawcze przeżycia wartościu­jące, sprowadza je do emocji.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)