BRAK PODSTAW

Nie ma podstaw do twierdzenia, jakoby teoretyczne wyjaśnianie zjawisk humanistycznych musiało pomijać te cechy, jakie owe zjawiska po­siadają w doświadczeniu działających i oceniających ludzi, aby zniekształcało ono znane nam empirycznie przedmioty 1 fakty. Wprawdzie żadna nauka nie zastąpi czynnego, aktualnego zetknięcia się z rzeczywistością, ale jej zadanie nie na tym polega – powinna ona racjonalnie uporządkować te dane, które otrzymujemy przy aktualnym zetknięciu się z rzeczywistością. „Przy tej racjonalności zaś nauki humanistyczne w ogóle, a socjologia w szczególno­ści nie tylko mogą, lecz muszą uwzględniać te zasadnicze własno­ści zjawisk humanistycznych, które tym ostatnim przysługują bez­pośrednio w czynnym życiu ludzkim …. jest to niezbędny i oczy­wisty warunek obiektywnej ważności i normalnego rozwoju każdej nauki indukcyjnej” .

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)