BRAK SPRZECZNOŚCI

Nie ma w tym sprzeczności, gdyż Znaniecki kon­sekwentnie podtrzymuje tezę o jakościowej odmienności świata kul­tury od świata przyrody oraz podkreśla, że przy pomocy metodolo­gii nauk przyrodniczych nie możemy badać całej rzeczywistości kulturowej, lecz jedynie zjawiska powtarzalne, czym zajmuje się so- j cjologia; natomiast zjawiska związane z twórczością miała badać filozofia kultury. Jeśli socjologia miała zająć się tymi zjawiskami, w których przeważa to co trwałe i powtarzalne, co stanowi kwintesencję te­go co społeczne, musiała skupić uwagę na tych aspektach całości społecznych, które taką spójność zapewniają. Według Znanieckiego czynnikami trwałości i powtarzalności w życiu społecznym są wzor­ce wartości i normy postępowania jako zasady ideologiczne, któ – rym przypisuje kierownictwo myśleniem o sytuacjach oraz realne stosowanie tych wzorców i norm w trakcie samych czynności.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)