BUDOWA NOWEGO ŚWIATOPOGLĄDU

Znaniecki rozpoczął swoją działalność intelektualną w okre­sie zasadniczej reorientacji myśli europejskiej, określanej jako „przełom antypozytywistyczny”. Określenie to  Szacki opatruje jednak istotnymi zastrzeżeniami, wskazując, że nie oznacza ono „zamiany jednego prądu filozoficznego na inny, lecz narodziny no­wej świadomości kulturowej, w ramach której filozofia obejmowała nie tylko poznanie świata, ale także sposobu życia w świecie; upowszechnia się pojęcie światopoglądu („Weltanschauung”), obej­mujące – według Diltheya i innych – nie tylko pewien zasób wiedzy, lecz również wartościowania i akty woli” (1986: 34).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)