CECHY WARTOŚCI

Albowiem wartość jest właśnie tym, co odnosząc się do obecnego momentu, czerpiąc swe znaczenie z uświadomienia w teraźniejszości, zarazem trwa po­za momentem swego uświadomienia, chociaż nie jest to trwanie na wzćr przyrodniczego przedmiotu, lecz zbliżanie się i oddalanie od teraźniejszości, przechodzenie z przyszłości w przeszłość i odwrotnie (Znaniecki 1912a: 55). Takie cechy posiadają przykładowo wartości hedonistyczne, ekonomiczne, estetyczne – nie można o nich powiedzieć, że istnieją tylko o tyle, o ile są uświadamiane, cho­ciaż cała racja ich trwania poza teraźniejszością leży w ich uświadomieniu. Również przyszłe zjawiska oceniamy według ich zgo­dności lub niezgodności z teraźniejszą wartością. „Wobec tego więc wartość może być zarówno myślą jak rzeczywistością, dozna niom symbolizującym rzecz lub rzeczą symbolizowaną przez doz­nanie, zależnie od chwili i od punktu widzenia: tak np. wypełnio­ny cel jest rzeczywistością w stosunku do uprzedniego zamiaru,my­ślą gdy stanie się punktem wyjścia w dążeniu do dalszego celu…

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)