CENTRALNA SFERA

Drugie założenie było zwrócone: (1) przeciwko socjo­logii Durkheima i innych realistów socjologicznych, szukających przyczyny społecznego zjawiska wyłącznie w innym społecznym zja­wisku; (2) przeciwko psychologizmowi, szukającemu genezy zjawisk społecznych w cechach jednostek ludzkich. Mamy więc tutaj kon­tynuację stanowiska niechętnego wszelkim rozwiązaniom skrajnym w filozofii czy w socjologii.Centralną sferę zainteresowań socjologii stanowi szczególny typ wartości, ni.r.owicie ustalone w społeczeństwach normy zacho­wania, „dzięki którym grupa utrzymuje, kieruje i upowszechnia odpowiedni typ czynności wśród swoich członków” (Thomas, Znanie­cki 1976 t. I: 61). Te wartości tworzą specjalną grupę obiektyw­nych danych kulturowych.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)