CHARAKTER DOŚWIADCZENIA

Twierdzenie, że doświadczenie ma pośredni charakter, będzie opierać się nie na tym, co aktualnie : dano, lecz na tym, co z tych danych można wywnioskować. Podstawą  naszych wniosków nie są zjawiska jako dane każde z osobna, ale ich związek, który stwierdzamy porównując treści uświadamiane w różnych momentach czasu – ten związek jest ostatecznym sprawdzianem wiedzy, bez niego żadna myśl istnieć by nie mogła (Znaniecki 1912a: 51). Doświadczenie odnosi się do teraźniejszości przy je­dnoczesnym jego istnieniu poza teraźniejszością, ukazuje ono względność podmiotowości i przedmiotowości. Nie można go zreduko­wać ani do przedmiotowości, ani do podmiotowości, nie poddaje się ono adekwatnej deskrypcji w terminach odnoszących^się do rzeczy lub doznań psychicznych.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)