DĄŻENIA MYŚLI FILOZOFICZNEJ

Omawiając filozoficzne prace Znanieckiego wskazał ich ważna dla teorii socjologicznej rezultaty” a nawet ich inspirującą rolę dla filozofii (Bystroń 1917: 255-258). Miało to miejs­ce w okresie, kiedy znane były wyłącznie filozoficzne prace Zna­nieckiego a on sam marzył o zdobyciu stanowiska akademickiego w Stanach Zjednoczonych jako filozof. Owe socjologiczne implikacje jego filozofii były więc dostrzegalne. Zanim jednak zajął się so­cjologią dostrzegł w niej jedno ze źródeł inspiracji wybranej orientacji filozoficznej, określanej mianem „humanizmu”.Orientacja ta wyrażała dążność myśli filozoficznej oo podpo­rządkowania człowiekowi wszystkich absolutów, prawdy, piękna, do­bra. A człowiek, który staje się znowu „miarą wszystkich rzeczy” stanowi „historyczne indywiduum, z jego określonymi, różnorodny­mi, zmiennymi dążeniami i wierzeniami, to historyczne społeczeń­stwo, z niemniej określonymi, różnorodnymi i zmiennymi potrzeba­mi, i instytucjami.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)