DEFINICJE CZĄSTKOWE

Defini­cje cząstkowe ustalają zwykle jedynie wystarczający lub jedynie konieczny warunek stosowalności terminu definiowanego a czasem związek łączący definiendum z definiensem ma charakter probabili­styczny (Pawłowski 1978: 5-6). Wyróżniono grupę pojęć.posiadających rodziny znaczeń, gdzie zakresem pojęcia jest szereg podzbio­rów połączonych jedynie częściowymi podobieństwami, tworzących rodzinę podzbiorów. Rozważono też na nowo rolę ocen w naukach hu­manistycznych , godząc się z tym, że nierealny jest postulat zupełnego usunięcia ocen z języka nauki. „Elementy bowiem oceniają ce, emocjonalne mogą się łączyć z danym wyrażeniem nie tylko na mocy obyczaju językowego lub konwencji, należąc do treści tego wyrażenia, ale również na mocy związków mniej trwałych, często ulotnych, o charakterze raczej koincydencji empirycznych, niz us taleń terminologicznych”.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)