DEFINIOWANE TERMINY

Wiąże się to z tym, że definiowane terminy posiadają określo­ne związki z danym systemem językowym a w naukach społecznych po­jęci; są wyznaczone przez całość danego systemu teoretycznego. Struktura tych systemów.jest o wiele mniej przejrzysta – jak pod­kreśla E. Mokrzycki – niż struktura systemów, które w filozofii nauki utożsamia się z teoriami naukowymi (1978: 77). Jedno z pod­stawowych, warsztatowych założeń neopozytywizmu, mówiącejże każ­de badanie musi być poprzedzone jakąś definicją dziedziny bada ulegało liberalizacji wraz z komplikowaniem się reguł eksplikacji znaczenia terminów naukowych. Lepiej zrozumiano kategorie po­jęć oznaczających często rozmaite dyspozycje fizyczne lub psycho­społeczne, które dadzą się zceimiować jedynie cząstkowo.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)