DIALEKTYCZNE PODEJŚCIE

Dialek­tyczne podejście Znanieckiego prowadzi go do wniosku, że świat społeczny i indywidualny jest jeden; zawiera on elementy rzeczy­wistości, posiadające empiryczną treść i znaczenie, a które mogą stać się motywem, celem, rezultatem działania, jako dynamiczne wartości. „Między indywidualnym a społecznym istnieniem wartoś­ci nie ma żadnej różnicy, która by się nie dała sprowadzić do empirycznego związku tej wartości z innymi: rzeczywistość społe­czna i rzeczywistość indywidualna są jedną jedyną rzeczywistoś cią, w której łonie kształtuje się dopiero zarówno indywiduum jak i społeczeństwo” (Znaniecki 1912b: 184). Kształtują się w ra­mach rzeczywistości praktycznej, w świecie dynamicznych wartości.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)