DLA BADAŃ SPOŁECZNYCH

Marksowska teoria wartości jest teorią relacjonistyczną, posiada ona charakter obiektywny i historyczny, uwarunkowany własnościami społecznej praktyki i przez nią zdeterminowany (Dziamski, 1981). Wartość jakiegoś przedmiotu konstytuowana jest nie ze wzglę­du na przeżycia czy też świadomość podmiotu, lecz z uwagi na je­go odniesienie do takich obiektywnych stanów rzeczy praktyki spo­łecznej, które zaspokajają nasze oczekiwania i dążenia. Te ostat­nie zaspokoić może tylko taki przedmiot, który wyposażony jest w obiektywne własności – zaspokojenie ma charakter przedmiotowy. Dla badań społecznych cenne jest rozróżnienie wartości i ukła­du ich preferencji, poczynione przez S. Dziamskiego, jako dwóch odrębnych dziedzin problemów aksjologicznych.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)