DLA CELÓW NAUKOWYCH

Dla celów nauk społecznych mało przydatna jest też naturalistyczna wersja obiektywizmu. Według niej wartości, są zjawiskami świata materialnego, nie tylko społecznego, ale i przyrodniczego. Wartość uwarunkowana całkowicie cechami samego przedmiotu, prze­jawia się dzięki potrzebie człowieka, przy czym chodzi tu nie tyl­ko o społeczne, lecz również o naturalne potrzeby człowieka. War­tość może przysługiwać przedmiotowi przyrody niezależnie od po – strzegąjącego ją człowieka, niezależnie od jego społecznej dzia­łalności. Subiektywny stosunek człowieka do przedmiotu jest całkowicie uwarunkowany własnościami materialnymi tego przedmiotu bądź też jego relacjami do innych przedmiotów.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂