DOBÓR I STOSUNEK

„Ten pomyślany wybór i stosunek nadaje wartość i sens zjawiskom zaczerpniętym z heterogenicznego kontinuum pozbawionych znaczenia zjawisk. U źródeł tego procesu leży zaś zainteresowanie określające punkt widzenia podmiotu” (ibid.). Wprawdzie punkty widzenia są różnorodne i zmienne, zale­żne od sytuacji, niemniej są podporządkowane wartościom, zwłasz­cza wartościom ostatecznym, będącym wspólnym produktem zbiorowo­ści i epok historycznych a pełniącym funkcje motywacyjne i ukie­runkowującym działania ludzi. Wartości, w porównaniu z zaintere­sowaniami, odznaczają się większą ogólnością, trwałością i siłą oddziaływania. Wartości wyznaczają ludzkie zainteresowania i dzia­łania w życiu społecznym.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)