DOKONANIE UJEDNOLICENIA

Ujednolicenia tego mo­żna dokonać przynajmniej w zakresie takich czynników jak zasób fachowej wiedzy i uprzednich doświadczeń odbiorcy, zewnętrzne wa­runki percepcji, stopień zmęczenia. Podobny postulat ujednolicenia warunków obserwacji wysuwa się w nauce wobec sądów. spostrze­żonych.’ Przy czym optymalne warunki percepcji stanowią pewien wzo­rzec idealny do którego, w większym czy mniejszym stopniu, mogą zbliżać się konkretne akty spostrzeżeniowe.G. Kloska określił swoje stanowisko jako relatywistycznejtj. jmuje wartości jako cechy relatywne przedmiotów wywołujące w odpowiednich warunkach zachowania preferujące.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)