DOŁĄCZENIE WARTOŚCI

Dołączenie wartości etycznych i estetycz­nych do sfery socjalności ma być- według Almasiego – szczególnie trudne, gdyż związek z poziomem użyteczności jest tylko pośredni (ibid.: XXXIV). Zwrot Lukacsa, w ostatnim okresie jego twórczoś­ci, w stronę ontologii, pozwolił mu dostrzec bytowy charakter sfery wartości, jej zakorzenienie w społecznej praktyce. Krytykę subiektywizmu z pozycji marksizmu przeprowadza wielu badaczy m.in. S. Dziamski, który broni możliwości racjonalnego uzasadnienia aksjologicznych motywów zachowań ludzkich w teorii marksistowskiej (1981). Główną przesłanką poglądu negującego ra­cjonalną zasadność twierdzeń orzekających wartości jest subiekty­wizm aksjologiczny.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)