DOPUSZCZALNE W BADANIACH

Z powyższych uwag wynika, iż byłoby dopuszczalne w badaniach społecznych pominięcie takich teorii wartości, które nie rozpatrują ich jako tworów ludzkich, powiązanych bezpośrednio lut) po­średnio z działalnością człowieka jako istoty społecznej, twórczej, przekształcającej świat zewnętrzny i zarazem rozwijającej siebie. W procesie tym tkwi geneza wartości, jako jeden z aspek­tów ludzkiego świata,, związanych ze sferą znaczeń, symboli ide­ałów. W związku z tym koncepcje ujmujące wartości jako byty obie­ktywne (istjiiejące niezależnie od podmiotu ludzkiego) w duchu idealistycznym (niezmienne, wieczne idee), niemożliwe do poznania przy pomocy metod naukowych nie wydają się być przydatne dla za­dań nauk społecznych.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)