DOTARCIE DO OSTATECZNYCH PODSTAW

Próba dotarcia do ostatecznych podstaw ontologicznych wartości wskazuje na rozwój ludzkich cech gatunkowych, jako wynik samej działalności społecznej lodzi .Wartości są zobiektywizowanymi wytworami ludzkiej działalno­ści (szerzej.rozumianej praktyki), będąc bytem o społecznej ge­nezie, czyli nieuchwytnym w sposób fenomenalistyczńy jako bezpo­średnia cecha konkretnego przedmiotu (Piotrowski 1981: 73-74). Obiektywizacja wiąże się z procesem „upowszechnienia”, analogicz­nym do procesu wymiany dóbr ekonomicznych, poprzez powiązane ze sobą działania społeczne ludzi, skupiające się wokół danej war­tości. Kategorii obiektywności nadaje się sens historyczny, zwią­zany z przekształceniami ludzkiej praxis (Dziamski 1978: 215-216). Nie wyklucza to indywidualnego czy grupowego zróżnicowania (w pe­wnych granicach) w interpretacji tych obiektywnych wartości.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)