DRUGI ZAKRES

Drugi zakres obejmowałby formułowanie teorii wartościowania własności przysługujących określonym dziedzinom wytworów ludzkich działań i powinien cha­rakteryzować społeczny mechanizm kształtowania się akceptowanych układów preferencji. Podsumowując istotne cechy stanowiska marksistowskiego można stwierdzić, że wartości nie są ani elementem tkwiącym w samych zjawiskach rzeczywistości, poza podmiotem, ani też nie są zjawi­skiem czysto świadomościowym (wartościowość związana jest z treś­cią przeżyć psychicznych). Przedmioty obiektywnej rzeczywistości są wartościowe dla podmiotu pod określonym względem – ze względu na właściwości przedmiotu i podmiotu (głównie potrzeb) oraz zwią­zek między nimi.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)