EMPIRYCZNE BADANIE WARTOŚCI

Jak dobitnie podkreśla Robin M. Williams w „International Encyclopedia of the Sociąl Sciences” dzieło Thomasa i Znanieckiego odegrało ogromną pionierską rolę w rozwoju empirycznych badań nad wartoś­ciami naukach społecznych) (1968: 285). Od jego ukazania się poję­cie wartości znajduje wzrastające zastosowanie w socjologii, cho­ciaż szerszy wpływ dał się odczuć dopiero w latach czterdziestych. Wybitny historyk myśli socjologicznej J. Szacki stwierdza, że dzieło „Chłop polski w Europie i w Ameryce” odegrało przełomową rolę w dziejach socjologii, ponieważ połączyło społeczną teorię z badaniami empirycznymi na niespotykaną wcześniej skalę; obfitu­je też ono „w refleksję teoretyczną, której starczyłoby na nowe „Zasady metody socjologicznej” (1986: 63). W pracy tej starano się konsekwentnie stosować postulaty metodologiczne w praktyce badawczej.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)