EPOKOWY PRZEWRÓT

Humanizm pojmował Znaniecki jako „epokowy przewrót” w myśleniu, polegający na tym, że wyeksponował on znaczenie kultu­ry jako dzieła ludzkiego (por.: Borzym 1976: 101). Historyczny charakter indywiduum czy społeczeństwa wyraża się dla Znanieckie­go przede wszystkim >* działalności. Przezwyciężenie ogólnikowych rozważań o człowieku będzie możliwe wtedy, gdy uwzględnimy różni­ce między ludźmi, zależne od czasu i miejsca. Z kolei będziemy w stanie zrozumieć poszczególnych ludzi lub społeczeństwo w pewnej epoce tylko wtedy, gdy uwzględnimy zmiany, które ich działalność wprowadziła w świat przyrody i w świat kultury, w powiązaniu ze zmianami wprowadzonymi przez działalność innych osobników lub in­nych społeczeństw.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)