EWOLUCJA WIEDZY

Ewolucja wiedzy jest tworzeniem się nowej rzeczywistości ponad pierwotną} czy w ramach pierwotnej – jest to nowa rzeczywistość dynamiczna, stająca się i istniejąca jedynie w tym stawaniu się, która jednak wprowadza stałość i harmonię w ten kon­kretny świat, z którego wyszła (Znaniecki 1910: 23-24). Znaniecki wyraża przekonanie, że kategoria wartości będzie tą, która pozwoli na rozciągnięcie postulatu racjonalności świata na całą rzeczywistość empiryczną. Przy czym należy stwierdzić, że is­tnienie wartości w świecie nie daje się wyprowadzić z żadnych me­tafizycznych przesłanek, nie będących już stwierdzeniem istnienia wartości w ogóle. Nie można ich wyjaśnić jako wyniku absolutnego bytu.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)