FILOZOFICZNE POGLĄDY

Filozoficzne poglądy R. Ingardena stanowią punkt wyjścią roz­ważań  Lipca nad ontologią wartości. Skłonny byłbym umieścić koncepcję  Lipca w ramach stanowiska relacjonizmu. R. Ingarden – w interpretacji J. Lipca przezwyciężył dualizm sposobów is­tnienia, który tradycyjnie towarzyszył dziejom sporów o status wartości, przyjmując trzeci sposób istnienia – tzw. „czysto intencjonalny” (182: 30). Dzieła sztuki – różne od swych realnych podstaw bytowych, a także różne od subiektywnych przeżyć autora względnie odbiorcy dzieła – okazały się w ingardenowskiej anali­zie czasowo określone, niesamoistne wobec tych podstaw bytowych i zmienne w konkretyzacjach, aczkolwiek obiektywne (niesubiektywne) i wielostronnie niezależne.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)