FUNKCJA RACJONALNEGO UJMOWANIA

Funkcja racjonalnego ujmowania świata daną jest w człowieku a stosunki pomiędzy elementami rzeczywistości o tyle tylko mogą się wyodrębnić, o ile scalane są one w ludzkim indywiduum. Zna­niecki stawia pytanie, czy łączność ta musi być pojęta jako wynik odrębnej działalności podmiotu i stwierdza, że forma podmio­towości jest odpowiednikiem formy przedmiotowości. W sytuacji gdy oddzielimy przedmioty od podmiotu, gdy pomyślimy elementy świata jako rzeczy, oddzielone od naszego „ja”, to równocześnie musimy pomyśleć nasze „ja” jako działalność, która te rozproszone elementy zbiera w jedność świadomości. A chodzi o to, aby ten roz­dział znieść, aby wprowadzić wartości na miejsce rzeczy i stanu czy działalności podmiotu.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)