FUNKCJONOWANIE WARTOŚCI

Wartości funkcjonuje bowiem wśród innych pojęć i jest z nimi powiązane definicjami, twierdzeniami, hipotezami i trudno byłoby wymagać, aby ono jedno uzyskało wyjątkową ścisłość i pre­cyzję. Ponadto należy zauważyć, że przykładowo przyczyna nie – ostrości pojęć nie musi wiązać się tylko z brakiem wiedzy,czy po­stępowaniem człowieka, lecz z naturą przedmiotów oznaczanych przez wyrażenia nieostre, specyficznym charakterem cech tych przedmiotów; są to cechy stopniowalne a przejście od stanu występowa­nia danej cechy do jej nieobecności ma charakter ciągły (Pawłow­ski 1978: 72). Toteż prawie wszystkie terminy odnoszące się do przedmiotów czy zjawisk empirycznych są w mniejszym czy większym stopniu nieostre.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)