GŁÓWNE ŹRÓDŁO NOWEGO ŚWIATOPOGLĄDU

Głównym źródłem nowego światopoglądu miała być ostatecznie fi­lozoficzna refleksja o kulturze. Refleksja ta nie mogła pominąć problemów socjologicznych, związanych z przynależnością jednost­ki do historycznie określonej „kultury społecznej”. Geneza socjo­logicznej problematyki wartości tkwi w filozofii wartości, która chcąc wyjaśnić obiektywne istnienie pewnych wartości, nie będących aktualnie przedmiotem czyjejś świadomości, lecz istnie­jących potencjalnie jako wartości społeczne, musiała odwołać się do pojęcia kultury społecznej (Szacki 1986: 50). Stopniowo warto­ści staną się wartościami społecznymi a własne stanowisko Znanie­cki zacznie określać mianem kulturalizmu przeciwstawiając je naturalizmowi (realizmowi) i idealizmowi.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)