GRUPA W ETYCE

Grupa ta w etyce protestanckiej znalazła duchowe uzasadnienie własnej działalności gospodarczej, jej wartości i sensu przeciwstawnych wobec ideologii feudalnej. Wobec dominacji religijnej formy świadomości społecznej walka musiała być stoczo­na w jej ramach. Idee, wartości nie pojawiają się więc bez tła społecznego, ale zarazem są ważnym czynnikiem rozwoju społeczne­go, procesów historycznych – mistrzowską analizę w tym duchu prze­prowadził Marks w „Osiemnastym brumaire’a Ludwika Bonaparte”. Również dla pogłębionego ujęcia etyki marksistowskiej niezbę­dne jest analizowanie czynników normatywnych, wartościujących. Je­śli zgodzimy się z tym, że etyka jest nauką o wartościach moral­nych, to marksistowska teoria wartości stanowi dla niej podstawę filozoficzną i metodologiczną.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)