GWAŁTOWNY ROZWÓJ

Na skutek gwałtownego rozwoju nauk przyrodniczych w czasach nowożytnych, ich ogromnych osiągnięć, stały się one także wzorem dla nauk humanistycznych. Z czasem jednak okazywało się, że po­dejście nauk przyrodniczych, tj. analiza i porównywanie poszcze­gólnych faktów w abstrakcji od czynności podmiotów świadomych, które je tworzą, Otóż podejście.takie nie prowadzi do żadnych istotnych generalizacji w dziedzinie kultury a często do nonsen­sów, jak na przykład biologizm, fizykalizm, behawioryzm w socjo­logii. – W .”‚Humanizm i poznanie” Znaniecki podkreśla, że teoretycz­ne funkcje myślowe nie są jednolite, nie dają się one sprowadzić do zupełnej jedności.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂