IDEAŁ DO OSIĄGNIĘCIA

Wspomniane zalecenia metodologiczne powinny stanowić ideał do osiąg­nięcia, gdyż ich lekceważenie prowadzi do ogromnego chaosu, m.in. w badaniach nad wartościami. Jest oczywiste, że ten ideał nie jest tożsamy całkowicie z zaleceniami neopozytywizmu z wielu względów. Między innymi wynika z faktu, że większość teorii w na­ukach społecznych nie zawiera się całkowicie w dyskursywnym języku, który służy do ich wyrażania, W zamkniętym sfromułowaniu teorii nie są uściślone relacje między używanymi pojęciami, cho­ciaż wydawałoby się, że skoro mamy do czynienia ze zdefiniowany­mi pojęciami, to dana jest tym samym struktura logiczna związków między nimi, w sposób bezpośredni zależna od treści zawartych w definicjach.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)