IDEAŁ MORALNY

Według Kautskiego ideał moralny powinien być usunięty z badań naukowych, gdyż staje się on źródłem błędów, uzurpując sobie pra­wo do wskazywania celów nauce (1959: 176-177). Badania naukowe powinny stać na gruncie doświadczenia, w związku z tym do metafi­zyki należy zaliczyć refleksję nad sensem historii czy sensem ży­cia (Kautsky 1963, t.2, cz.II: 422-424). Poglądy takie wynikały! m.in. z tego, że jak podkreśla sam Kautsky, o ile punktem wyjścia dla Marksa i Engelsa był Hęgel, to dla niego – Darwin; chociaż narastała u niego świadomość znaczenia czynnika ekonomicznego dla rozwoju dziejowego, to jednak nadal wyolbrzymiał znaczenie czyn­nika przyrodniczego w historii i dążył niezmiennie do powiązania rozwoju dziejowego z ewolucją organizmów (ibid. t.l, cz. 1: 1-26). Przyswoiwszy sobie poglądy klasyków marksizmu w sposób jednostron­ny, usiłował tak rozszerzyć ma terialistyczne pojmowanie dziejów,, by stykało się ono z biologią.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)