IDEALIZM OBIEKTYWNY I NATURALIZM

Badaniom wartości w naukach społecznych towarzyszą zwykle wy­łożone wprost lub przyjęte milcząco założenia odnośnie sensowno­ści takiego przedsięwzięciaprowadzącego do możliwości wyjaśnie­nia ludzkich zachowań i życia społecznego. Najważniejsze z tych założeń są następujące: 1); przekonanie, że ludzi można w pewien sposób charakteryzować, wskazując na właściwe im wartości; nauki społeczne badają jednostki ludzkie jako elementy rzeczywistości, „ Której cechą charakterystyczną jest obecność w niej powiązanych różnorodnymi stosunkami ludzi, będących jej współtwórcami; nauki społeczne badają ten rodzaj rzeczywistości, do której należą m. lin. wartości; 2) wartości, mogą być poznawane dzięki badaniom nauk społecznych oraz przez jednostki, które są zdolne – do pewnych igranie – stwierdzić, jakie wartości uznają.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)