IDEALNOŚĆ

Idealność  można pojmować jako czystą intencjonalność. Wartości istnieją idealnie, lecz specjalny charakter wartości jest rezultatem przeświadczenia ocengo współtowarzyszącego da­nemu przedmiotowi intencjonalnemu./(Wartość rodzi się i osadza egzystencjalnie w takim i tylko talkim przedmiocie, który wystę puje w odniesieniu do innego przedmiotu, wypełniając oczekiwani tego drugiego na własności przez ten pierwszy – „wartościowy” – niesione. Podmiotem relacji wartościorodnej jest wyłącznie czło­wiek; wartość występuje zatem tylko wobec człowieka (ibid.: 33).”Wartość wyłania się w relacji między człowiekiem a danym przed – miotem realnym. Ma więc wartość podstawę bytową w relacji ocenia­jącej, która jest bądź szczególną postacią poznania, bądź też specyficznym składnikiem każdego poznania.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)