IDENTYFIKACJA ŻYCIA

Identyfikacja osobowego i zbiorowego życia nie będzie przeto dziełem przymusu -byłaby wtedy karykaturą własnych założeń – ale wyrastać będzie ze świadomości każdego osobnika, który własne swoje życie trak – tować będzie jako wartościotwórcze ze względu na innych” (Kołako­wski 1976, t.l: 313-314). Życie społeczne nie będzie wytwarzać form wyobcowanych względem osobników, przestanie rodzić antagoni­zmy i realizować się będzie jako życie osobowe każdego, związane głównie z twórczością. Wówczas stosunki społeczne staną się przej­rzyste, życie społeczne utraci swą tajemniczość: „Społeczny pro­ces życiowy,czyli materialny proces produkcji, wtedy dopiero zrzuci z siebie zasłonę z mistycznych mgieł, gdy stanie się dzie­łem swobodnie zrzeszonych ludzi i znajdzie się pod ich świadomą, planową kontrolą” (Marks 1970: 100).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)