INNE OKREŚLENIE WARTOŚCI

Także inne określenia wartości występujące w socjologii, ta­kie jak instrumentalne (utożsamiające wartości z pewnymi mierni­kami , kryteriami, standardami), czy kulturowe (wartości jako elementy kultury, powszechnie pożądane dobra, uznawane przekonania, niezależnie od podziałów klasowych, stratyfikacyjnych) moż­na również sprowadzić do, wspomnianych wyżej, dwóch podstawowych. W związku z tym można zastanawiać się, która z tych teorii, tj. czy subiektywistyczna, czy też umiarkowanie obiektywistyczna oka- ię bardziej przydatna dla socjologii.Zwolennicy subiektywistycznych teorii wartości często sięga- po argumenty filozoficzne,’ twierdząc że filozofia dostarczyła ż wystarczających argumentów przemawiających za ich stanowis- . Przykładowo K. Grzegorczyk uważa za niemożliwe do utrzyma­nia poglądy traktujące wartość jako własności przedmiotów, ponie­waż prowadzą one do poważnych komplikacji metodologicznych .

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)