INTERES OGÓLNOLUDZKI

Szkoła marburska i jej koncepcje etyczne przyciągały uwagę niektórych marksistów niemieckich i austriackich przez dostarcza­nie etycznego uzasadnienia socjalizmu w oparciu o filozofię Kan­ta. Usiłowali oni uzupełnić marksistowską teorię rozwoju społe­cznego teorią rozumu praktycznego Kanta. Należy przy tym parniętać, że chęć tego uzupełnienia była warunkiem znacznego uproszczenia znanego im marksizmu. Jeśli socjalizm jest nie tylko war­tośćią partykularno-klasową, lecz także ogólnoludzką, to można było się zastanawiać, w jaki sposób uniwersalne wartości socjalizmu współistnieję z jego treścią klasową. „Czym jest jednak ów „interes ogólnoludzki” – nie było wcale oczywiste, a teksty ka­noniczne nie dostarczały pod tym względem wielu wskazówek.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)