INTERPRETACJA WYPOWIEDZI

Wypo­wiedź Durkheima można interpretować w ten sposób, że emocje są wyznaczone przez stałe własności przedmiotu ocenianego, pewne własności wspólne przedmiotom aprobowanym bądź ganionym. Stanowi­sko takie gwarantuje pewną powszechność reakcji, dopuszcza możli­wość zgodnego porozumienia. Rzeczom przysługują pewne własności wartościotwórcze – dalsza złożona kwestia to sposób wydobycia tych własności- Swoiste odmiany umiarkowanego obiektywizmu aksjologicznego bronił także R. Ingarden (1970). W ujęciu R. Ingardena wartości nie są bytowo samodzielne, są zawsze wartościami czegoś i nie mogą być traktowane jako przedmioty autonomiczne. Będąc wartościami czegoś nie są jednak wartościami dla czegoś lub kogoś (po­za wartościami utylitarnymi); nie stanowią więc specyficznego stosunku między przedmiotem o określonych własnościach a postrze­gającym go podmiotem – R. Ingarden zdaje się odrzucać stanowisko relacjonalne.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)