ISTNIENIE SYSTEMU KULTUROWEGO

Systemy kulturowe istnieją nawet wówczas, gdy w danym momencie nikł: ich sobie nie uświadamia. Rozważając obiektywność wartości wchodzących w skład kultury duchowej grupy Znaniecki stwierdza, że nie jest konieczne, aby każda z tych wartości aktualnie nale­żała do zakresu doświadczenia każdego indywidualnego członka (1973: t. 1, 306). Przy czym nie jest to stanowisko „realizmu” socjologicznego, gdyż Znaniecki podkreśla, iż tego rodzaju war­tości kulturalne, przechowywane przez specjalistów, muszą być jednak przynajmniej potencjalnie dostępne innym uczestnikom gru­py, np. narodowej.Znaniecki już od wczesnej twórczości filozoficznej starał się wykazać, że’ wartość jest tak samo obiektywna jak rzecz i jej doświadczenie może być powtarzane przez pokolenia. Wokół ośrodków aktywności jednostek organizuje się kompleks wartości.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)