ISTOTNA ROLA W TEORII

Istotną rolę w teorii potencjalnej świadomości klasowej Gold­manna odgrywa pojęcie światopoglądu. Pisze on: „Maksimum potencjalnej świadomości klasy społecznej tworzy zawsze psychologicz­nie spójny światopogląd, który może znaleźć wyraz w płaszczyźnie religijnej, filozoficznej, literackiej czy artystycznej” (1961: 117). Klasy są jedynymi grupami, których skale wartości są specy­ficzne, z których każda zmierza do realizacji innej wizji społe­czeństwa, odmiennego ideału człowieka. Światopogląd to taki sys­tem wartości, które człowiek afirmuje swoim działaniem. Szukając odpowiedzi na pytanie, czy istnieje taki system wartości, taki światopogląd, który w wyjaśnianiu zjawisk danej epoki pozwala na osiągnięcie maksymalnej możliwej obiektywności stwierdza, że światopoglądem takim jest ten, dla którego wartość naczelną sta­nowi wyzwolenie proletariatu i społeczeństwo bezklasowe; metodą opartą na tym światopoglądzie jest materialistyczne pojmowanie dziejów (bez uproszczeń), (Pomian 1961: 6-7).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)