ISTOTNY ARGUMENT

Istotnym argumentem przytaczanym przez G. Kloskę na rzecz tra­ktowania wartości jako cech relatywnych przedmiotów jest prakty­ka badań nad wartościami w naukach społecznych. Pomimo częstych deklaracji przyjmowania definicji wartości w rozumieniu subiektywistycznym faktyczna praktyka badawcza traktuje wartości jako ce­chy przedmiotów, W ogóle dla badań wartościjcharakterystyczny jest brak ścisłego związku między rozważaniami teoretycznymi a badaniami empirycznymi. Często tworzy się teorie wartości, do któ­rych nie nawiązuję żadne badania.empiryczne, a nawet jeśli nawią­zują to czynią to w sposób pozorny, „tzn. kategorie badań empi­rycznych nie powstają poprzez operacjonalizację pojęć teorii ,lecz są od niej niezależne, niekiedy zaś nie dają się nawet z nią po­godzić” (Kloska 1982: 117).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)