JĘZYK DYSKURSYWNY

Język dyskursywny symbolizuje przedstawianą rzeczywistość w „projekcji” liniowej – przetwarza przedmiot swej symbolizacji za pomocą ciągu pojęć po­łączonych odpowiednimi relacjami. Oprócz tego w każdej niemal te­orii w socjologii mamy do czynienia z symbolizacją przedstawie­niową, której zasadniczą własnością jest fakt, iż ostatecznie zna­czenia, jakie niesie ze sobą nader złożony, wieloelementowy sym­bol, nie da się odtworzyć inaczej, jak przez ogarnięcie całości tego symbolu. Mimo „niezależnego istnienia poszczególnych elemen­tów, tylko w całościowej konfiguracji układają się one w symboli­czną całość (ibid.: 49). Większość teorii w naukach społecznych ma charakter symbolicznego obrazu świata, nie dającego się w peł­ni wyrazić za pomocą logicznej struktury językowej, za pomocą symbolizacji dyskursywnej. Teoria naukowa wykazuje cechy zarówno symbolizacji dyskursywnej, jest więc tworem językowym, jak i sym­bolizacji przedstawieniowej, która również wyrażona jest języko­wo.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)